niedziela, 8 lutego 2015

Hibakusha

Jest to określenie osoby, która była ofiarą ataku na Hiroszimę lub Nagasaki a dosłownie znaczy "ludzie dotknięci eksplozją".
Aby osoba mogła uzyskać miano hibakusha musiała spełnić jeden z warunków:
1. Przebywała w promieniu kilku kilometrów od hipocentrum w momencie wybuchu bomby
2. Przebywała w promieniu 2 kilometrów od hipocentrum w ciągu kilku tygodni od zrzucenia bomby 
3. Znalazła się w strefie opadu promieniotwórczego 
4. Była dzieckiem, którego matka spełniała jeden z tych warunków.
Hibkusha otrzymują comiesięczny zasiłek a część z nich jest uprawniona do specjalnego datku w związku z chorobami, które są następstwem napromieniowania. Co roku - w rocznicę zrzucenia bomb - imiona zmarłych ofiar dopisywane są do cenotafów znajdujących się w Hiroszimie i Nagasaki.
4 stycznia 2010 roku zmarł Tsutomu Yamaguchi, który przeżył wybuch obydwu bomb atomowych zrzuconych na Japonię w 1945 r. i otrzymał status podwójnego hibakusha. Yamaguchi 6 sierpnia był w Hiroszimie służbowo, po wybuchu bomby Little Boy doznał poparzeń i uszkodzenia słuchu. Następnego dnia powrócił do rodzinnego Nagasaki, gdzie 9 sierpnia przeżył drugą eksplozję. Napisał książkę o swoich przeżyciach. Był członkiem ruchu antynuklearnego. 
W 2009 roku zachorował na nowotwór żołądka, który doprowadził do jego śmierci rok później - 4 stycznia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz